GS – SS
Enligt brittisk standard
BS 4978

GS - SS sorterat virke är i första hand avsett att användas där väsentliga krav på virkets hållfasthet ställs, men kan också användas till andra ändamål där kvaliteterna passar.

Sorteringen grundas på kvistareametoden,
d v s hur stor del en kvist eller flera kvistar upptar virkesstyckets tvärsnittsyta på det sämsta stället
av virkesstyckets längd.
 

 

Kurslängd   4 dagar och genomförs under en vecka.
   

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov
Allmän trämateriallära, fuktmekanik
CE-märkning. Krav och ansökan

Virkesegenskaper som påverkar håll fastheten.
Genomgång av sorteringsinstruktionen, kvistritning samt praktiska sorterings- övningar
Praktiska sorteringsövningar med teoretiska inslag av sorteringsekonomi
och övningsfrågor inför det slutgiltiga provet
 

     
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader.

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera. Vi har ett
fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kursdeltagarna.

Efter avslutat och godkänt prov erhålls certifikat med tillstånd att sortera och märka GS och SS virke enligt BS 4978.

För att sorteraren skall kunna utföra sorteringen måste företaget, som sorteraren är anställd vid eller anlitas av, inneha tillstånd för CE-märkning av engelskt konstruktionsvirke.
Tillstånd för CE-märkning sker hos SP
 

GS-SS

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje